Έξι σημεία περιλαμβάνει το σχέδιο ψηφίσματος για τις βασικές αρχές των πολιτικών συνομιλιών του Βελιγραδίου με την Πρίστινα, στο οποίο συμφώνησαν, κατά τη χθεσινή τους συνεδρίαση, ο πρόεδρος της Σερβίας Τόμισλαβ Νίκολιτς και ανώτατα στελέχη της σερβικής κυβέρνησης.
Το πρώτο σημείο αναφέρει ότι η σερβική βουλή, με βάση την πολιτική πλατφόρμα για τις συνομιλίες με την Πρίστινα, καθορίζει τις βασικές αρχές των πολιτικών συνομιλιών ως εξής:

Α) Η Δημοκρατία της Σερβίας, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, του Συντάγματος και της βούλησης των πολιτών, δεν αναγνωρίζει και δεν πρόκειται ν' αναγνωρίσει ποτέ τη μονομερώς ανακηρυχθείσα ανεξαρτησία του Κοσόβου.

Β) Στόχος των συνομιλιών είναι η δημιουργία των συνθηκών εκείνων που θα επιτρέψουν στη σερβική κοινόιτητα και σε άλλες εθνικές κοινότητες σε ολόκληρο το Κόσοβο και τα Μετόχια να ενισχυθούν, να αναπτυχθούν και να ζήσουν με ειρήνη και ασφάλεια.

Γ) Εξουσιοδοτείται η σερβική κυβέρνηση να συνεχίσει την εφαρμογή των συμφωνιών στις οποίες έχουν καταλήξει, μέχρι στιγμής, οι συνομιλίες με την Πρίστινα. Στη συνέχεια του διαλόγου για την επίλυση τεχνικών και πολιτικών ζητημάτων με τους αξιωματούχους της Πρίστινας και εκπροσώπους της διεθνούς κοινότητας, οι Σέρβοι αξιωματούχοι θα πρέπει να καταλήγουν σε συμφωνίες στο πλαίσιο των θέσεων και των βασικών επιδιώξεων του ψηφίσματος με στόχο μία γενική συμφωνία με τους αξιωματούχους της Πρίστινας.

Δ) Οι συνομιλίες με τους αξιωματούχους της Πρίστινας και κάθε συμφωνία που θα συνάπτεται θα πρέπει να συμβάλλει στην ενταξιακή πορεία της Σερβίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ε) Κάθε πιθανή συμφωνία με την Πρίστινα θα πρέπει να είναι απόρροια συνεχών διαβουλεύσεων με τους Σέρβους του Κοσόβου. Το δεύτερο σημείο αναφέρει ότι η Σερβία θα αναζητήσει μία συνολική λύση για το Κόσοβο μέσω διαλόγου. Αυτή η λύση θα πρέπει να είναι η στέρεη βάση για την οικοδόμηση μίας βιώσιμης ειρήνης και τη διασφάλιση της πλήρους ασφάλειας όλων των πολιτών στο Κόσοβο.

Το τρίτο σημειώνει ότι η Σερβία είναι έτοιμη για περαιτέρω συμβιβασμούς με στόχο να ξεπεραστεί το παρόν στάδιο στις σχέσεις μεταξύ των Σέρβων και των Αλβανών. Παράλληλα, αναφέρει πως η Σερβία δεν είναι έτοιμη για περαιτέρω συμβιβασμούς που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τα κρατικά και εθνικά της συμφέροντα. Το τέταρτο σημείο αναφέρει ότι η Σερβία «μπαίνει» στο διάλογο με την Πρίστινα γνωρίζοντας τη σημασία που θα έχει μία αμοιβαία αποδεκτή λύση για το Κόσοβο στο πλαίσιο της ταχύτερης ένταξης ολόκληρης της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το πέμπτο σημείο σημειώνει ότι το σερβικό κοινοβούλιο απαιτεί από την κυβέρνηση συχνή ενημέρωση για τις εξελίξεις, τη διαδικασία των συνομιλιών με την Πρίστινα σε σχέση με το Κόσοβο και την υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί, όπως επίσης για τις δραστηριότητες και τα μέτρα σχετικά με την προστασία της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και του Συντάγματος της Σερβίας.

Το ψήφισμα καταλήγει με το έκτο σημείο, το οποίο λέει πως οι παραπάνω αρχές και στόχοι είναι υποχρεωτικοί για όλους τους κρατικούς «βραχίονες» και οργανισμούς και πως αλλαγές μπορούν να υπάρξουν μόνο με ένα νέο ψήφισμα από τη βουλή της Σερβίας.