Τη χορήγηση δανείων σε νεαρούς αγρότες επέλεξε μια αιγυπτιακή τράπεζα για να καταπολεμήσει τον μεγάλο αριθμό ανύπαντρων γυναικών που υπάρχουν στη χώρα. Μάλιστα, τους ενθαρρύνει να παντρεύονται πειρισσότερες από μία γυναίκες!  
Την πρωτοβουλία της Αιγυπτιακής Τράπεζας Ανάπτυξης και Γεωργίας ανακοίνωσε ο πρόεδρός της σε συνέντευξη Τύπου.

Ο βασικός όρος για τη λήψη του δανείου είναι ο κάθε αγρότης να κάνει τουλάχιστον δύο γάμους. Αν οι γάμοι γίνουν τρεις, θα είναι προς το συμφέρον του δανειολήπτη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Αλ Αχράμ», οι ανύπαντρες γυναίκες στην Αίγυπτο υπολογίζονται σε 9 εκατομμύρια.