Κατά 9,2% αυξήθηκαν οι κοινωνικές δαπάνες στην Αυστρία την τριετία 2010-2012, όπως διαπιστώνεται σε συγκριτική μελέτη για την εξέλιξη των δημοσιονομικών σε Αυστρία και Γερμανία στοιχεία από την οποία δημοσιεύει η αυστριακής εφημερίδας Κουρίρ.

Σύμφωνα με τον οικονομολόγο του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών της Αυστρίας Χανς Πίτλικ ενώ στη Γερμανία οι κοινωνικές δαπάνες αυξήθηκαν μόνο κατά 0,3%, το διάστημα 2010-2012, την τριετία αυτή η αντίστοιχη αύξηση στην Αυστρία ήταν της τάξης του 9,2%.

Όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ, στη Γερμανία, οι κρατικές δαπάνες αντιπροσωπεύουν το 45% του ΑΕΠ και στην Αυστρία το 51% του ΑΕΠ, ενώ οι δημόσιες υπηρεσίες στην Αυστρία εμφανίζονται να είναι κατά 15% μεγαλύτερες από ό,τι στη Γερμανία, όπου το σύστημα υγείας παρουσιάζεται φθηνότερο και για παράδειγμα, στο χώρο των νοσοκομείων έχουν επικρατήσει ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Αλλά και στον αγροτικό τομέα, στη συγκριτική μελέτη εμφανίζονται μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις δύο χώρες, καθώς στη «μεγάλη» Γερμανία (με σχεδόν δεκαπλάσιο πληθυσμό) οι επιδοτήσεις της αγροτικής ανάπτυξης ανέρχονται σε μόλις 2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ στην «μικρή» Αυστρία σε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στην ίδια συγκριτική μελέτη, επισημαίνεται πως η γερμανική οικονομία παρουσίασε τον περασμένο χρόνο ανάπτυξη της τάξης του 0,7% και η αυστριακή 0,4%, αλλά από την άλλη πλευρά η Γερμανία είχε στον προϋπολογισμό της ένα μικρό πλεόνασμα 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ (δηλαδή ένα 0,1% του ΑΕΠ), ενώ η Αυστρία κατέγραψε ένα έλλειμμα 9,6 δισεκατομμυρίων ευρώ που αντιστοιχεί στο 3% του ΑΕΠ.