Στο συμπέρασμα ότι είναι χαμηλά τα ποσοστά άσκησης βίας και θυματοποίησης μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία της Κύπρου, κατέληξε η πρώτη παγκύπρια έρευνα για τη θυματοποίηση και το σχολικό κλίμα, που πραγματοποιήθηκε από το Παρατηρητήριο για τη Βία στο σχολείο, που υπάγεται στο υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
Στην έρευνα έλαβαν μέρος, απαντώντας σε σχετικό ερωτηματολόγιο, 628 μαθητές της δημοτικής εκπαίδευσης, 2.985 μαθητές γυμνασίων, λυκείων και τεχνικών σχολών, 748 εκπαιδευτικοί της δημοτικής και 2069 εκπαιδευτικοί της μέσης γενικής και τεχνικής εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό της λεκτικής βίας εναντίον μαθητών όλων των βαθμίδων κυμαίνεται στο 10%, ενώ η σωματική βία είναι γύρω στο 4%. Μεμονωμένες είναι, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, οι περιπτώσεις των εκπαιδευτικών της δημοτικής εκπαίδευσης που δέχθηκαν λεκτική βία πάνω από δέκα φορές (0,9%), ποσοστό το οποίο παρουσιάζεται αυξημένο στη μέση εκπαίδευση (2,4%). Για την άσκηση σωματικής βίας κατά εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και μέσης εκπαίδευσης η έρευνα κατέδειξε μεμονωμένα περιστατικά.

Από την έρευνα, δήλωσε ο υπουργός Παιδείας Γιώργος Δημοσθένους, διαφαίνεται πως η βία στο σχολείο, ιδιαίτερα ως προς τις σοβαρές μορφές της, έχει περιορισμένη έκταση. Ιδιαίτερα, προσέθεσε, αν συγκριθεί με τα αντίστοιχα αποτελέσματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Στη διεξαγωγή της έρευνας και την παρουσίαση συμμετείχε ο σύμβουλος του υπουργείου Παιδείας της Γαλλίας Έρικ Ντεπαρντιέ, ο οποίος πρόσφατα παρενέβη και απέτρεψε τη διεξαγωγή ευρωπαϊκού σεμιναρίου στα κατεχόμενα.

Στη Γαλλία, αναφέρει ο κ. Ντεπαρντιέ, είναι χαρακτηριστικό ότι το 20% των εκπαιδευτικών δέχονται λεκτική βία από γονείς, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί και ένοπλες επιθέσεις εναντίον τους.

Ο Ερίκ Ντεπαρντιέ είπε, επίσης, πως για να καταπολεμηθεί η βία στα σχολεία είναι απαραίτητο να υπάρχει καλό σχολικό κλίμα, το οποίο εξαρτάται από την ευημερία των μαθητών, καθώς και των εκπαιδευτικών.

Η έρευνα του Παρατηρητηρίου για τη Βία στο σχολείο εισηγείται, μεταξύ άλλων, την προώθηση προγραμμάτων μείωσης της βίας και του εκφοβισμού, μέσα από ολιστική προσέγγιση στον χώρο του σχολείου, με τη δόμηση των προγραμμάτων να κινείται σε τρία επίπεδα: σε επίπεδο σχολικής μονάδας, τάξης και σε προσωπικό επίπεδο.

Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε τέτοια προγράμματα θα πρέπει να περιλαμβάνει εντοπισμό και αναγνώριση των περιπτώσεων εκφοβισμού και βίας, χειρισμό περιπτώσεων εκφοβισμού και εφαρμογή προληπτικών μέτρων σε επίπεδο σχολείου.