Η ύφεση πλήττει την οικονομία της Ιταλίας, ενώ τα στοιχεία της έρευνας του δικτύου επιχειρήσεων Rete Imprese, κρούουν τον «κώδωνα του κινδύνου» στην κυβέρνηση.
Ενδεικτικό της άσχημης οικονομικά κατάστασης των Ιταλών είναι το γεγονός πως, σύμφωνα με την έρευνα, το εισόδημά τους επέστρεψε στα επίπεδα του 1986. Συγκεκριμένα το 2007, πριν αρχίσει η οικονομική κρίση, το κατά κεφαλήν εισόδημα των Ιταλών πολιτών αντιστοιχούσε σε 19.515 ευρώ.

Το 2012 συρρικνώθηκε στα 17.337 ευρώ και φέτος αναμένεται περαιτέρω μείωσή του, στα 16.995 ευρώ. Πρόκειται για υποχώρηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος στα επίπεδο ευμάρειας του 1986, σύμφωνα με την έρευνα. Σε ό,τι αφορά την κατανάλωση παρατηρείται ανάλογη πορεία το 2012 κάθε Ιταλός περιόρισε τις αγορές του κατά 4,4%, ενώ για φέτος προβλέπεται νέα μείωση, της τάξης του 1,4%.

Η συρρίκνωση, στην περίπτωση αυτή, περιορίζει την κατανάλωση στα επίπεδα του 1998. Ανησυχητικά είναι και τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν την «θνησιμότητα» των ιταλικών επιχειρήσεων: κατά την διάρκεια του 2012, κατέβασαν ρολά σε όλη την χώρα 100.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Η έρευνα αυτή κατέγραψε ότι το 2013 η λεγόμενη πραγματική φορολογική πίεση θα αγγίξει το 56,1% του παραγόμενου εισοδήματος, ενώ παράλληλα, οι τράπεζες πέρυσι είχαν περιορίσει σε σημαντικό βαθμό τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις, κατά τουλάχιστον 32 δισεκατομμύρια ευρώ.

Την 28η Ιανουαρίου το δίκτυο Rete Imprese αποφάσισε να οργανώσει πανιταλική κινητοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο μιας διαμαρτυρίας για τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.