Ύστερα από 214 χρόνια κατάργησε η γαλλική κυβέρνηση τον νόμο, σύμφωνα με τον οποίο απαγορευόταν στις γυναίκες στο Παρίσι να φορούν… παντελόνια!  
Η απαγόρευση δεν εφαρμοζόταν στην πράξη, ωστόσο η ακύρωσή της ήταν χρόνιο αίτημα γαλλικών φεμινιστικών οργανώσεων.  
Η γαλλίδα υπουργός για τα Δικαιώματα των Γυναικών, Najat Vallaud-Belkacem, δήλωσε: «Η διάταξη αυτή ήταν ασύμβατη με τις αρχές της ισότητας ανδρών και γυναικών, οι οποίες περιγράφονται στο Σύνταγμα και στις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της Γαλλίας. Από αυτή την ασυμβατότητα απορρέει η ανεπιφύλακτη ακύρωση της διάταξης».  

Ο νόμος του 1799 προέβλεπε ότι οι γυναίκες έπρεπε να πάρουν ειδική άδεια από την αστυνομία για να «ντυθούν αντρικά», αλλιώς κινδύνευαν να συλληφθούν. Η ισχύς του νόμου είχε επικεντρωθεί στο Παρίσι, καθώς κατά τη Γαλλική Επανάσταση παντελόνια φορούσαν οι επαναστάτες και επαναστάτριες -σε αντίθεση με τις αριστοκρατικές βράκες- του κινήματος των «Αβράκωτων» (sans-culottes), όπως ονομάστηκε.  

Η απαγόρευση τροποποιήθηκε το 1892 και το 1909 και έδινε το δικαίωμα να φορούν παντελόνι όσες γυναίκες είχαν ποδήλατο ή κρατούσαν τα γκέμια αλόγου.