Ένα νόμισμα δύο ταχυτήτων χρειάζεται η Ευρώπη σύμφωνα με σημερινή έκθεση της Morgan Stanley, η οποία εκτιμά πως αυτή τη στιγμή το ευρώ βρίσκεται στη δίκαιη τιμή του στα 1,33 δολάρια, μια τιμή όμως υπερβολικά ακριβή για την ελληνική οικονομία, που μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για την έξοδο από την κρίση και την ύφεση.
Ταυτόχρονα όμως, ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος «βλέπει» πως οι ισχυρές οικονομίες της ευρωζώνης, όπως της Γερμανίας, της Ιρλανδίας και της Αυστρίας χρειάζονται ένα ακόμα ισχυρότερο νόμισμα.

Από την ανάλυση της Morgan Stanley προκύπτει ότι το τελευταίο ράλι του ευρώ αποτελεί αρνητική εξέλιξη για τις περισσότερες από τις οικονομίες της Ευρωζώνης.

Και αυτό γιατί η δίκαιη τιμή του κοινού νομίσματος εντοπίζεται στα 1,07 δολάρια για την Ελλάδα, στα 1,19 δολάρια για την Ιταλία και το Βέλγιο, στα 1,22 δολάρια για τηνΟλλανδία, στα 1,23 δολάρια για τη Γαλλία, στα 1,24 δολάρια για την Πορτογαλία, στα 1,26 δολάρια για την Ισπανία και στα 1,28 δολάρια για τη Φινλανδία.

Αντίθετα, τα σημερινά επίπεδα του ευρώ, στα 1,35 δολάρια, «εξυπηρετούν» απόλυτα την οικονομία της Αυστρίας, ενώ η Ιρλανδία χρειάζεται ακόμα ισχυρότερο ευρώ στα 1,41 δολάρια και η Γερμανία στα 1,52 δολάρια.