Μείωση 3,1% των βουλγαρικών εξαγωγών προς τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφηκε την περίοδο από τον Ιανουάριο μέχρι και το Νοέμβριο του 2012, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2011, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η εθνική στατιστική υπηρεσία της χώρας (NSI). Η αξία των βουλγαρικών εξαγωγών το ενδεκάμηνο του 2012 στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώθηκε σε 22,1 δισ.λέβα (περίπου 11 δισ.ευρώ).
Βασικοί εμπορικοί εταίροι της Βουλγαρίας την προαναφερθείσα περίοδο ήταν η Γερμανία, η Ιταλία, η Ρουμανία, η Ελλάδα, η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ισπανία που απορρόφησαν το 75,5% του συνόλου των βουλγαρικών εξαγωγών στα κράτη -μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Νοέμβριο του 2012 οι βουλγαρικές εξαγωγές στην Ε.Ε., σημείωσαν μείωση 2,7% έναντι του Νοεμβρίου 2011 και η αξία τους ήταν 2,2 δισ.λέβα (περίπου 1 δισ.ευρώ).

Στο μεταξύ, αύξηση 8,9% σημείωσαν οι εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το διάστημα Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2012, έναντι της αντίστοιχου διαστήματος του 2011 και η αξία τους διαμορφώθηκε σε 27 δισ.λέβα (περίπου 13,5 δισ.ευρώ). Τις πρώτες θέσεις στους εισαγωγείς καταλαμβάνουν η Γερμανία, η Ιταλία, η Ρουμανία, η Ελλάδα και η Ισπανία.

Τον Νοέμβριο του 2012, η Βουλγαρία εισήγαγε αγαθά από τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αξίας 2,7 δισ. λέβα (περίπου 1,4 δισ.ευρώ), αυξημένα κατά 3,6% έναντι του Νοεμβρίου του 2011, τονίζεται στην ανακοίνωση της NSI.