Ο Ερικ Σμίντ αποφάσισε να εκποιήσει 3,2 εκατομμύρια απλές και προνομιούχες μετοχές της εταιρείας που διαχειρίζεται την πλέον χρησιμοποιούμενη μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο, δηλαδή το 42% του μετοχικού κεφαλαίου που είναι στα χέρια του.
Η συνολική αξία τους αποτιμάται σήμερα στα 2,5 δισ. δολάρια και η πώλησή τους «αφορά την διαφοροποίηση των περιουσιακών του στοιχείων και την αύξηση της ρευστότητας που διαθέτει», σύμφωνα με την εταιρεία, που υπογράμμισε ότι «πρόκειται για μία τυπική διαδικασία, ο Ερικ παραμένει πλήρως δεσμευμένος στην Google».

Αντίστοιχα σχέδια εκπονήθηκαν και για μερίδια σε άλλες εταιρείες που κατέχει ο ίδιος.

Την Παρασκευή στη Wall η μετοχή της Google έκλεισε με ημερήσια κέρδη 1,5% στα 785,37 δολάρια. Από την αρχή του έτους έχει ενισχυθεί κατά 11%.
TAGS