Επένδυση ύψους 100 εκ. ευρώ υλοποιεί η ισπανική εταιρεία Promocion Invesolar 65 στο Άραντ της Ρουμανίας, για την κατασκευή τριών φωτοβολταϊκών πάρκων, όπως αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμά της η εφημερίδα Bursa (Μπούρσα).


Το έργο, η υλοποίηση του οποίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2013, προβλέπει την τοποθέτηση συνολικά 317.000 φωτοβολταϊκών πάνελ στα τρία φωτοβολταϊκά πάρκα, που θα καλύψουν 190 εκτάρια γης (1 εκτάριο = 10 στρέμματα).

Τα δύο εξ αυτών, έκτασης 44 εκταρίων, βρίσκονται κοντά στο στάδιο της ολοκλήρωσής τους, καθώς έχουν τοποθετηθεί 72.000 πάνελ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 15 MW και το αργότερο τον Απρίλιο του 2013 αναμένεται να εγκαταστηθούν και τα υπόλοιπα πάνελ που προβλέπονται από τον προγραμματισμό του έργου. Το τρίτο φωτοβολταϊκό πάρκο, έκτασης 150 εκταρίων, θα διαθέτει 254.000 πάνελ.

Η ενέργεια που θα παραχθεί από τα τρία πάρκα προβλέπεται ότι θα είναι αρκετή για να καλύψει τις ανάγκες 100.000 πολιτών, ανακοινώθηκε από την εταιρεία. Μάλιστα, ήδη, έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες και συμφωνίες για την σύνδεση των φωτοβολταϊκών πάρκων με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Ένα άλλο σημείο στο οποίο δίνεται βαρύτητα είναι- σύμφωνα με την εταιρεία -η ενίσχυση της απασχόλησης, καθώς περισσότερες από 100 μόνιμες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν, ενώ, ήδη, για την κατασκευή των πάρκων εργάζονται 700 άτομα, εκ των οποίων τα 500 "απορροφήθηκαν" από την εγχώρια αγορά.