Στη λήψη μέτρων για την προστασία των καταναλωτών προχωρούν οι αρμόδιες ρουμανικές αρχές, σύμφωνα με όσα δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας. Στα μέτρα περιλαμβάνεται η έναρξη λειτουργίας μιας τηλεφωνικής γραμμής καταγγελιών παράνομων σφαγείων και η βελτίωση της ιχνηλασιμότητας, της δυνατότητας ανίχνευσης και παρακολούθησης τροφίμων, ζωοτροφών και ζώων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων.

Εξάλλου, οι αρχές προσανατολίζονται στην επανεξέταση των κριτηρίων παροχής άδειας παραγωγής, πώλησης και εξαγωγής των προϊόντων, έπειτα από το διατροφικό σκάνδαλο με το κρέας αλόγου που προκάλεσε αναταραχή σε όλη την Ευρώπη.

Αρχικά θα διενεργηθεί έλεγχος των αδειών που έχουν δοθεί και κατά πόσο οι κάτοχοί τους ανταποκρίνονται στα κριτήρια που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία.