Η Κύπρος έχει αναπτύξει μια σειρά από Εθνικά Σχέδια Δράσης και στρατηγικές, που είτε αντιμετωπίζουν ειδικά το ζήτημα της ισότητας των φύλων είτε ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου σε διάφορες πράξεις, δήλωσε η Επίτροπος Νομοθεσίας Λήδα Κουρσουμπά η οποία παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα ενώπιον της Επιτροπής για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διάκρισης κατά των Γυναικών, στη Γενεύη, τις Συνδυασμένες Εκθέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας ως προς την εφαρμογή της ομώνυμης Σύμβασης, CEDAW.

Οπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση, μεταξύ των δράσεων που ανέλαβε η Κύπρος, σύμφωνα με την κ. Κουρσουμπά, περιλαμβάνονται το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την απασχόληση του 2004, για την εμπορία ανθρώπων του 2005 και του 2010, για την ισότητα των φύλων του 2007 και για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη του 2008.

Η κ. Κουρσουμπά πρόσθεσε, ακόμη, πως σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών είναι, μεταξύ άλλων, η θέσπιση της νέας νομοθεσίας για τη Βία στην Οικογένεια το 2004, η ανάπτυξη του πρώτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια 2010-2013, η συστηματική εκπαίδευση των επαγγελματιών που εργάζονται στον τομέα αυτό και η ενίσχυση του Γραφείου της Αστυνομίας για Θέματα Βίας στην Οικογένεια και Κακοποίηση Ανηλίκων.

Τα μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων εξήραν τα μέτρα που έχει λάβει η Κύπρος προς την κατεύθυνση της καταπολέμησης κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών. Παράλληλα, υπέβαλαν ερωτήσεις αναφορικά με τους οικονομικούς πόρους που διατίθενται για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση της βίας στην οικογένεια και έθεσαν ζητήματα σχετικά με τη χρήση προσωρινών ειδικών μέτρων προς επιτάχυνση της βελτίωσης της θέσης των γυναικών, ιδιαίτερα της συμμετοχής τους στον πολιτικό βίο και την αγορά εργασίας.

Συζητήθηκαν, επίσης, ζητήματα που άπτονται των μέτρων που έχει λάβει η Κυπριακή Κυβέρνηση αναφορικά με την εμπορία των γυναικών, την προστασία θυμάτων εκμετάλλευσης στον εργασιακό τομέα, καθώς και σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Στις καταληκτικές της παρατηρήσεις, η Επίτροπος Νομοθεσίας ανέφερε ότι η διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής έδωσε τη δυνατότητα να υπάρξει προβληματισμός για τα μέτρα που λαμβάνονται στην Κύπρο και την αποτελεσματικότητα τους σε σχέση με την προστασία και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών στην Κύπρο.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Nicole Ameline ανέφερε ότι μέσω της ανταλλαγής απόψεων δόθηκε η ευκαιρία να κατανοηθεί καλύτερα η κατάσταση των γυναικών στην Κύπρο και ενθάρρυνε την Αντιπροσωπεία να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από τους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής προς όφελος των γυναικών και των κοριτσιών στην Κύπρο.


Πηφή: kathimerini.com.cy