Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι ερευνά το κατά πόσον υπήρξε σύννομη η παροχή κρατικής βοήθειας ύψους 57 εκατ. ευρώ από την κυβέρνηση της Εσθονίας στην εσθονική κρατική αεροπορική εταιρεία, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.

Η Estonian Air υπέστη «σημαντικές ζημίες» από το 2006 και ως εκ τούτου έχει δεχθεί τρεις φορές κρατικές ενισχύσεις από το 2009, οι οποίες συνολικά υπολογίζεται ότι ανήλθαν σε 57 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την Επιτροπή. Μέρος της βοήθειας δόθηκε και από ιδιώτες μέτοχους.

Η κυβέρνηση της Εσθονίας υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχέδια για την παροχή βοήθειας 8,3 εκατ. ευρώ στην αεροπορική εταιρεία, που ανήκει κατά το 97% στο εσθονικό δημόσιο.

Όμως οι κανόνες της ΕΕ προβλέπουν ότι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα μπορούν να εξασφαλίζουν κρατικές επιχορηγήσεις κάθε δέκα χρόνια.

Το Ταλίν δεν ενημέρωσε την ΕΕ για τις προηγούμενες επιχορηγήσεις, σύμφωνα με την Επιτροπή. Για να μην θεωρηθούν δωρεάν βοήθεια ή κρατικές επιχορηγήσεις, οι κεφαλαιακές ενισχύσεις θα πρέπει να πληρούν όρους όπως αυτοί που θα έθετε ένας «παίκτης του ιδιωτικού τομέα». Η Επιτροπή "αμφιβάλλει" εάν αυτό ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση.

«Η βοήθεια και η διάσωση (της Estonian Air) έχει μεγάλη πιθανότητα να παραβιάσει τους κανόνες του ανταγωνισμού στην (ενιαία) εσωτερική αγορά της ΕΕ διότι διατηρεί τεχνητά ζωντανές εταιρείες οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα έβγαιναν από την αγορά», σημείωση η Επιτροπή.

«Θα διεξάγουμε πλέον έρευνα για να επιβεβαιώσουμε ή να απορρίψουμε τις αμφιβολίες αυτές».