Συγκλονιστικά είναι τα ευρήματα της πρώτης παγκύπριας έρευνας που έγινε από τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια, σε σχέση με την έκταση, τη συχνότητα, τις μόρφες και τις επιπτώσεις της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών.

Στην έρευνα, αριθμός 1.107 γυναικών απάντησε σε σχετικό ερωτηματολόγιο. Από την έρευνα προέκυψε ότι:

-Τουλάχιστον 28% των γυναικών του δείγματος έχει υποστεί κάποιας μορφής κακοποίηση.

-Οι επιπτώσεις που αναφέρονται αφορούσαν τραυματισμούς, προβλήματα υγείας, αιμορραγία, κατάγματα, διακοπή εγκυμοσύνης (για κάθε 1000 γυναίκες οι 30 ενδέχεται να χάσουν το παιδί τους, εξαιτίας ενδοοικογενειακής βίας που ασκείται εναντίον τους).

- Το 1/3 του δείγματος δήλωσε λίγο ή καθόλου ενημερωμένο σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται σε θύματα βίας στην οικογένεια.

- Ποσοστό 57% που δήλωσαν ότι ασκήθηκε βία εναντίον τους δεν ανέφεραν το περιστατικό σε οποιονδήποτε.

- 43% των γυναικών που κακοποιήθηκαν, δήλωσαν ότι δεν είχαν συμπαράσταση από κανένα.

- Μόνο το 1/3 των γυναικών του δείγματος που ανέφεραν ότι κακοποιήθηκαν, ζήτησαν βοήθεια.

- Μόνο 9% των γυναικών που κακοποιήθηκαν, έτυχαν ιατρικής περίθαλψης.

- Μόνο το 5% των γυναικών που αναφέρουν κακοποίησή τους απευθύνθηκαν στο τηλεφωνικό κέντρο 1440 για ψυχολογική στήριξη.

-Μόνο το 2% κατήγγειλαν το περιστατικό στην Αστυνομία.

Η Επίτροπος Διοικήσεως Ελίζα Ζαββίδου δήλωσε ότι το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας εναντίον των γυναικών δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο μέσω του σχετικού νόμου ή κανονισμών, αφού οι όποιες νομοθετικές μεταβολές δεν φέρνουν αποτέλεσμα, όταν δεν συνοδεύονται από αλλαγές σε στάσεις, νοοτροπίες και παγιωμένες αντιλήψεις και δεν εντάσσονται σε ένα ευρύτερο όμοιας αντίληψης και προσέγγισης δικαιοπολιτικό πλαίσιο.

«Συνεπώς, σχετικές ρυθμίσεις θα πρέπει να συμπεριληφθούν και σε άλλα νομοθετικά κείμενα, όπως στον περί δημοσίων βοηθημάτων και υπηρεσιών νόμο, στον περί αλλοδαπών και μετανάστευσης νόμο και στον περί νομικής αρωγής νόμο, ώστε να δημιουργείται ένα ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο υποστήριξης των θυμάτων που θα τα ενθαρρύνει να καταγγέλλουν τις πράξεις βίας που υπέστησαν και θα τα διευκολύνει στο να ξεφύγουν από τον κύκλο βίας και θυματοποίησης στον οποίο βρίσκονται», υπέδειξε η κ. Σαββίδου.