Το μοναδικό πυρηνικό εργοστάσιο της Σλοβενίας, Krsko (NEK) επαναλειτουργεί πλήρως από το βράδυ της Κυριακής μετά το κλείσιμό του στις 25 Φεβρουαρίου για τεχνικά προβλήματα, ανακοίνωσε σήμερα η διαχειρίστρια εταιρεία ΝΕΚ.
Σύμφωνα με τη ΝΕΚ, η διακοπή της λειτουργίας του πυρηνικού εργοστασίου δεν είχε επιπτώσεις στο περιβάλλον ή την υγεία.