Αίτηση για ένταξη στην ευρωζώνη το 2014 υπέβαλε η Λετονία.
Εάν η αίτηση γίνει αποδεκτή, το μικρό κράτος της Βαλτικής θα γίνει ο 18ος εταίρος που θα έχει το ευρώ για εθνικό νόμισμα.


Η αίτηση ήταν αναμενόμενη από καιρό, αφού η χώρα εκπλήρωσε όλους τους προαπαιτούμενους όρους.