Την πεποίθηση ότι θα υπήρχε βελτίωση σε πολλούς τομείς εάν περισσότερες γυναίκες κατείχαν θέσεις πολιτικής εξουσίας στις αναπτυσσόμενες χώρες, εκφράζει το 78% των Ευρωπαίων πολιτών, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκαν σήμερα, με αφορμή την παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας, την 8η Μαρτίου.

Ειδικότερα, άνω του 75% των ερωτηθέντων Ευρωπαίων απάντησε ότι αν οι περισσότερες γυναίκες αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις αναπτυσσόμενες χώρες θα βελτιωθεί ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, το 72% δήλωσε ότι θα βελτιώνονταν οι συνθήκες ζωής και 65% ήταν της άποψης ότι θα αποτρέπονταν οι συρράξεις και οι πόλεμοι.

Πάνω από 9 στους 10 Ευρωπαίους ήταν της γνώμης ότι η ισότητα των φύλων βελτιώνει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι κοινωνίες εν γένει και ότι όλα τα προγράμματα αρωγής πρέπει να λαμβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη τα δικαιώματα των γυναικών.

Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα προβλήματα στις αναπτυσσόμενες χώρες επηρεάζουν τους άνδρες και τις γυναίκες, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι δήλωσαν ότι οι γυναίκες υφίστανται περισσότερο τις συνέπειες απ' ό,τι οι άντρες από τη σωματική βία (83%), καθώς και από τα προβλήματα πρόσβασης στην εκπαίδευση (63%), από την έλλειψη σεβασμού στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και από την έλλειψη εισοδήματος ή εργασίας (αμφότερα 61%).

Η πείνα και ο υποσιτισμός (50%) και το HIV/AIDS (59%) ήταν τα μόνα ζητήματα για τα οποία οι ερωτηθέντες στην ΕΕ ήταν της γνώμης ότι άνδρες και γυναίκες επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό εξίσου.

Ο αρμόδιος για την Ανάπτυξη Επίτροπος της ΕΕ, Άντρις Πίμπαλγκς, σχολίασε: «Θέτουμε τις γυναίκες στο επίκεντρο κάθε μας δραστηριότητας· καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε τα προγράμματα ενίσχυσης να λαμβάνουν υπόψη τις γυναίκες σε κάθε τι, από την εκπαίδευση έως την υγειονομική περίθαλψη, τη γεωργία και την ενέργεια, γι' αυτό είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος που διαπιστώνω ότι στην πλειονότητά τους οι Ευρωπαίοι συμφωνούν με τη συγκεκριμένη προσέγγιση».

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρές διακρίσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες και να αντιμετωπίζουν σοβαρούς κινδύνους υγείας, ιδίως σε σχέση με την μητρότητα.

Η βία επηρεάζει αρνητικά το ένα τρίτο όλων των γυναικών στη διάρκεια της ζωής τους. Καθώς η ΕΕ αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο χορηγό στον κόσμο οφείλει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο θέμα της βοήθειας για την ανάπτυξη των γυναικών και των κοριτσιών, καταλήγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.