Το 60% των πολιτών του Μαυροβουνίου είναι ικανοποιημένο με τη ζωή του και το 54% των κατοίκων θεωρεί ότι η πατρίδα του είναι καλό μέρος για να ζει κανείς.

Σύμφωνα με έρευνα της εταιρίας «Post 2015»  που διενεργείται με τη στήριξη των Ηνωμένων Εθνών και διεξήχθη μέσω διαδικτύου, οι πολίτες του Μαυροβουνίου θεωρούν ότι στη χώρα μπορούν να ζήσουν καλύτερα και μετά το 2015 αν βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο, αναπτυχθούν οι υποδομές, αν αλλάξει η κυβέρνηση και επιλυθούν τα προβλήματα της διαφθοράς και του εγκλήματος.

Με βάση τα πορίσματα της έρευνας, μεγάλο ποσοστό ερωτηθέντων αναγνωρίζει την ένταξη στην ΕΕ ως ενός είδους αλλαγή που θα αναβαθμίσει τη ζωή τους.

Οι πολίτες του Μαυροβουνίου θεωρούν ότι τα ζητήματα της οικονομίας, της ανεργίας και των αποδοχών, η μάχη κατά του εγκλήματος, της διαφθοράς και του νεποτισμού, καθώς και η ισότιμη περιφερειακή ανάπτυξη πρέπει να γίνουν αναπτυξιακές προτεραιότητες στο μέλλον.

Επιπλέον προτεραιότητες για την ανάπτυξη χαρακτηρίζονται η υγεία, η ισότητα, το περιβάλλον, η ανάπτυξη των υποδομών και η εκπαίδευση.

Το σημαντικότερο θέμα για την περίοδο μετά το 2015, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε τοπικό επίπεδο, θα πρέπει να είναι η οικονομική ανάπτυξη, θεωρεί το 74% των ερωτηθέντων, ενώ το 66% προτάσσει την απασχόληση.

Το 1/4 των ερωτηθέντων απαντά ότι δεν υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να κάνει για να συμβάλει προσωπικά στις αλλαγές και για την αυξανόμενη ανισότητα το 78% επιρρίπτει ευθύνη στην κυβέρνηση.

Το 77% των ερωτηθέντων απαντά ότι στο Μαυροβούνιο ζουν δύσκολα οι φτωχοί, τα άτομα με αναπηρίες, οι ασθενείς, οι ηλικιωμένοι και τα μέλη της κοινότητας των Ρομά.

Όσον αφορά το χάσμα πλούσιων και φτωχών, το 68% των πολιτών θεωρεί ότι μεγαλώνει και ότι οι λόγοι είναι η οικονομική κρίση, η ανεργία, η διαφθορά και το έγκλημα.