Το ωριαίο κόστος εργασίας στη Γερμανία γνώρισε κατά το 2012 άνοδο κατά 2,6%, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από το ομοσπονδιακό γραφείο στατιστικών Destatis.

Η άνοδος αυτή βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο που παρατηρήθηκε στη διάρκεια των δέκα τελευταίων ετών, ο οποίος ανέρχεται στο 1,6%

Η άνοδος που καταγράφηκε το 2012 επιβεβαιώνει μια αύξηση των ακαθάριστων μισθών κατά 3% και των εισφορών κατά 1,2%, διευκρίνισε η Destatis.

Πρόκειται για το έβδομο διαδοχικό τρίμηνο κατά το οποίο η άνοδος είναι μεγαλύτερη στη Γερμανία απ' αυτή που καταγράφεται κατά μέσο όρο στην Ευρώπη.

Έπειτα από χρόνια μισθολογικής μετριοπάθειας, τα οποία συνέβαλαν ώστε να ενισχυθεί η γερμανική ανταγωνιστικότητα, εδώ και δύο χρόνια δίνονται στους γερμανούς εργαζομένους σημαντικές μισθολογικές αυξήσεις και πριμ, ως αποτέλεσμα της καλής πορείας των επιχειρήσεων της χώρας.