Οι ρωσικές τράπεζες και οι εταιρείες που έχουν εκτεθεί στην Κύπρο κινδυνεύουν να χάσουν δισεκατομμύρια δολάρια εάν η Λευκωσία βρεθεί σε θέση να αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά τις δανειακές υποχρεώσεις της, υποστήριξε ο οίκος αξιολόγησης Moody's.
Η Κύπρος διαπραγματεύεται επί του παρόντος με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τη Ρωσία τη χορήγηση δανείου ύψους 17 δισ. ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού τομέα της αλλά και για την εξυπηρέτηση του χρέους και των κρατικών δαπανών της. 

Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης έχουν δεσμευτεί ότι θα καταλήξουν σε συμφωνία για τη διάσωση της Κύπρου μέχρι τα τέλη Μαρτίου και πρόκειται να συναντηθούν για να συζητήσουν το θέμα την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Moody's, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να αθετήσει η Κύπρος τις υποχρεώσεις της ή να αναγκαστούν οι αρχές, λόγω του μεγέθους του χρέους, «να ακολουθήσουν κάθε δρόμο για τη μείωση του χρέους, συμπεριλαμβανομένης και της ζημίας στον ιδιωτικό τομέα».