Το επίπεδο φτώχειας των παιδιών στην Αυστραλία πρόκειται να φτάσει σε ακόμη πιο ανησυχητικό σημείο με τις αλλαγές που πρόκειται να λάβουν χώρα στα επιδόματα των μονογονεϊκών οικογενειών και την μετατροπή του σχετικού επιδόματος σε επίδομα ανεργίας, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. Οι ειδήμονες εκτιμούν ότι η μείωση του εισοδήματος μιας οικογένειας έχει άμεσες επιπτώσεις στην ανάπτυξη του παιδιού, επιπτώσεις που αφορούν από θέματα υγείας μέχρι εκπαίδευσης και οδηγούν μέχρι την κοινωνική περιθωριοποίηση.

H εν λόγω μελέτη αποκαλύπτει ότι η Αυστραλία βρίσκεται στην 26η θέση, μεταξύ 34 χωρών στο θέμα της ισότητας στην αμοιβή μεταξύ των δύο φύλων, και στην 22η ανάμεσα σε 26 χώρες στο θέμα της ανεργίας στην οικογένεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι 15% των παιδιών ζουν σε οικογένεια όπου ο ένας ή και οι δύο γονείς τους είναι άνεργοι.