Κλειστό θα παραμείνει σήμερα και αύριο το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) μετά την κήρυξη των δύο ημερών ως τραπεζικών αργιών.
Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι με απόφαση του προέδρου του Συμβουλίου και του γενικού διευθυντή του αποφασίστηκε η αναστολή της διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, για σκοπούς διασφάλισης της καλής λειτουργίας της αγοράς του Χρηματιστηρίου και για προστασία των επενδυτών.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε ενόψει του γεγονότος της μη λειτουργίας των τραπεζών (τραπεζική αργία, ως έχει κηρυχθεί χθες 18 Μαρτίου 2013), λόγω του οποίου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση και ο διακανονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών που καταρτίστηκαν στο ΧΑΚ.