Συμφωνία για "πάγωμα" των μισθών στο δημόσιο τομέα, υπέγραψαν οι εκπρόσωποι των επτά, από το σύνολο των 29 εργατικών συνδικάτων του δημοσίου τομέα.

Ο πρωθυπουργός της Σλοβενίας, Μπορούτ Παχόρ, χαρακτήρισε την υπογραφή της συμφωνίας από τα εργατικά συνδικάτα ως "νίκη της κοινής λογικής".

Σύμφωνα με το Σλοβένο πρωθυπουργό, με την υπογραφή της συμφωνίας, τα εργατικά συνδικάτα προσφέρουν στην κυβέρνηση ένα "εργαλείο" για την επίτευξη του στόχου της δημοσιονομικής εξυγίανσης, της μείωσης των δημοσίων δαπανών και του εξορθολογισμού τους.

Πρόκειται- πρόσθεσε ο κ. Παχόρ- για τη δέσμευση της κυβέρνησης, ως προς τη σωστή και υπεύθυνη διαχείριση του δημόσιου χρήματος, αλλά και της προστασίας των δομών του κράτους πρόνοιας.

Η συμφωνία αναστέλλει τις αυξήσεις των μισθών στη Σλοβενία, έως ότου ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης στη χώρα διαμορφωθεί στο 2,5%.