Την αμετάβλητη, σαφή απόρριψη από την πλειονότητα των Αυστριακών, και μάλιστα σε ποσοστό 69%, μιας ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση,

σε αντίθεση με την αποδοχή εκείνης της Κροατίας και της Ισλανδίας, διαπιστώνει αντιπροσωπευτική δημοσκόπηση της Αυστριακής Εταιρείας Ευρωπαϊκής Πολιτικής που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στη Βιέννη, ενόψει της αυριανής παρουσίασης στις Βρυξέλλες, της ετήσιας Εκθεσης Προόδου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, ποσοστό 69% των ερωτηθέντων απορρίπτει την τουρκική ένταξη και μόλις ένα 17% την υποστηρίζει, με τους νέους μέχρι 25 ετών να τοποθετούνται θετικότερα και το 23% να υποστηρίζει, και "μόνον" το 54% να αντιτίθεται στην ένταξη, ενώ στις ηλικίες άνω των 66 ετών τα ποσοστά αυτά είναι αντίστοιχα, 12% "υπέρ" και 79% "κατά" της ένταξης.

Σε αντίθεση με την αρνητική τοποθέτηση απέναντι στην τουρκική ένταξη στην ΕΕ, η ίδια δημοσκόπηση διαπιστώνει την υποστήριξη του αυστριακού πληθυσμού στην ένταξη της Κροατίας σε ποσοστό 68% και της Ισλανδίας σε ποσοστό 62%, ενώ σχετικά αδιάφορα τοποθετούνται οι ερωτηθέντες στο θέμα της ένταξης της ΠΓΔΜ, με ποσοστό 39% να την αποδέχονται και 37% να την απορρίπτουν.

Σε σύγκριση με προηγούμενες δημοσκοπήσεις της Αυστριακής Εταιρείας Ευρωπαϊκής Πολιτικής, μόνον η ένταξη της Ουγγαρίας είχε συγκεντρώσει υψηλότερο ποσοστό αποδοχής απ΄ ό,τι η Κροατία στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση.

Το γεγονός της συνεχιζόμενης απόρριψης της τουρκικής ένταξης από την πλειονότητα των Αυστριακών, ανάγεται, σύμφωνα με τους υπεύθυνους της δημοσκόπησης, στην έλλειψη θεμελιωμένης και περιεκτικής πληροφόρησης της κοινής γνώμης και στη μη συνειδητοποίηση από τον αυστριακό πληθυσμό, του μεγάλου οικονομικού δυναμικού της Τουρκίας, που αφορά και τις αυστριακές επιχειρήσεις.

Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι επιπλέον η Τουρκία συνδέεται με όλα τα αρνητικά φαινόμενα σε σχέση με τη μετανάστευση και την αποτυχημένη πολιτική ενσωμάτωσης.

Ο σκεπτικισμός και οι επιφυλάξεις των Αυστριακών απέναντι σε μια ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ, καταγράφονται σε όλες τις δημοσκοπήσεις τα τελευταία χρόνια και μάλιστα σε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό που μερικές φορές έχει ξεπεράσει το 80%, ώστε η Αυστρία να βρεθεί με τον τρόπο αυτό στην κορυφή του καταλόγου των χωρών, των οποίων ο πληθυσμός αντιτίθεται στην ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας.

Η Αυστρία είχε προβάλει επιφυλάξεις και αντίσταση στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων Τουρκίας-ΕΕ τον Οκτώβριο του 2005, και μέχρι την τελευταία στιγμή επέμενε σε μια διατύπωση πως "οι διαπραγματεύσεις συνιστούν μια ανοικτή διαδικασία, για το αποτέλεσμα της οποίας δεν μπορούν να υπάρξουν εγγυήσεις εκ των προτέρων".

Η επίσημη Βιέννη ζητούσε και ζητά, μόνον μια "προνομιακή σχέση" για την Τουρκία αντί της πλήρους ένταξης, ενώ τα αυστριακά κόμματα φαίνεται να συμφωνούν πως, στην περίπτωση κατάληξης των διαπραγματεύσεων σε ένταξη της Τουρκίας, οι Αυστριακοί πολίτες θα πρέπει οπωσδήποτε να κληθούν σε δημοψήφισμα για να έχουν οι ίδιοι τον τελευταίο λόγο.