Ελάχιστα περισσότερο δημοφιλής από τους Ταλιμπάν είναι η αφγανική αστυνομία στον ταραχώδη νότο της χώρας, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ, η οποία εγείρει μεγάλα ερωτηματικά όσον αφορά την φιλόδοξη μεταβίβαση της εξουσίας από το ΝΑΤΟ στις τοπικές δυνάμεις.

Τα συμπεράσματα της έκθεσης περιγράφουν τη δύναμη της αστυνομίας ως ένα σώμα που στα μάτια των περισσότερων Αφγανών είναι συνώνυμο με τη διαφθορά και την προκατειλημμένη δράση. Περίπου οι μισοί από τους 5.052 ερωτηθέντες Αφγανούς, που συμμετείχαν στην έρευνα που διεξήχθη στις 34 επαρχίες της χώρας, απάντησαν πως καταγγέλλουν τα διάφορα εγκλήματα σε άλλες αρχές.

Σε εθνικό επίπεδο, το 79% των Αφγανών δηλώνουν πως έχουν θετική άποψη για την αστυνομία, ποσοστό που παραμένει αναλλοίωτο από το 2009, ενώ οι περισσότεροι Αφγανοί τονίζουν πως η προσωπική τους ασφάλεια έχει βελτιωθεί.

Εντούτοις, στον νότο η δημοτικότητα της αστυνομίας έχει πέσει αισθητά σε σχέση με το περασμένο έτος από το 67% στο 48%, σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη τον Νοέμβριο του 2010 κατόπιν αιτήματος του Ταμείου Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UNDP).

Στις ίδιες περιοχές, η αστυνομία εκτιμάται μόλις λίγο περισσότερο από τους Ταλιμπάν. Ενώ μόλις το 13% των Αφγανών στις άλλες περιοχές έχουν θετική άποψη για τους Ταλιμπάν, στον νότο το ίδιο ποσοστό ανέρχεται στο 40%.

Τα συμπεράσματα της έκθεσης συνιστούν κόλαφο στις προσπάθειες της Δύσης να επεκτείνει τον έλεγχο από τις κυβερνητικές και τις ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις στις περιοχές όπου δρουν και ελέγχουν παράλληλα οι δυνάμεις των Ταλιμπάν, ιδιαίτερα στον νότο.

Η σύσταση και εκπαίδευση της δύναμης της αστυνομίας και η ανάπτυξή της στις αγροτικές περιοχές αποτελεί μία κρίσιμη παράμετρο για την σχεδιασμένη μεταβίβαση του ελέγχου της ασφάλειας στον αφγανικό στρατό και την αστυνομία εντός του έτους και για την σταδιακή αποχώρηση των 150.000 οπλιτών των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ έως τα τέλη του 2014.