Το Ιράν πιθανότατα θα έχει την ικανότητα να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο μέσα σε ένα, το λιγότερο, ή δύο χρόνια εάν το αποφασίσει, τονίζει σήμερα μία σημαίνουσα ομάδα "δεξαμενής εγκεφάλων".

Το Διεθνές Ινστιτούτο για τις Στρατηγικές Μελέτες τονίζει στη μελέτη του πως οι ενδείξεις τεκμαίρουν "πέραν κάθε λογικής αμφιβολίας" πως το Ιράν κάλλιστα θα επεδίωκε να αποκτήσει την ικανότητα κατασκευής πυρηνικών όπλων, εάν οι ηγέτες τους αποφάσιζαν να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο.

Μολαταύτα, οι αιτιάσεις πως το Ιράν έχει δρομολογήσει απαγορευμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με την παρασκευή χημικών και βιολογικών όπλων "δεν μπορούνε να στοιχειωθούν από τις διαθέσιμες δημόσιες πληροφορίες και ενδεχομένως να έχουν διογκωθεί υπερβολικά".

Η εδρεύουσα στο Λονδίνο ‘δεξαμενή’ υποστηρίζει πως το υπάρχον απόθεμα χαμηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει το Ιράν εάν εμπλουτισθεί ακόμη περισσότερο θα εξαρκέσει για την κατασκευή ενός, ή δύο πυρηνικών όπλων.

Εάν οι 4.000 φυγοκεντριστές, οι οποίοι κατά τα φαινόμενα λειτουργούν επαρκώς στο κέντρο εμπλουτισμού του Νατάνζ χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή πυρηνικών όπλων και συνεχίσουν να εργάζονται στο ανώτερο επίπεδο της λειτουργίας τους, "θα χρειασθεί λίγο περισσότερο του ενός έτους και επτά μήνες για την πρώτη βόμβα Υψηλά Εμπλουτισμένου Ουρανίου".

Με αυτά τα στοιχεία προκύπτει πως το Ιράν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο παραγωγής τεσσάρων σταδίων που έχει αναπτύξει το Πακιστάν και είχε πωληθεί στην Τεχεράνη στη μαύρη αγορά από τον πακιστανό πυρηνικό επιστήμονα Α.Κ. Χαν, τονίζει η ίδια "δεξαμενή".

Η επεξεργασία Υψηλά Εμπλουτισμένου Ουρανίου για παράγωγες βόμβες είναι κατά πολύ ταχύτερη από την κανονική διαδικασία- που θα απαιτήσει τουλάχιστον 32 εβδομάδες η καθεμία, τονίζεται στην ίδια έκθεση.

Θεωρητικά, θα μπορούσε δε να χρησιμοποιηθεί μία ταχύτερη μέθοδος, η λεγόμενη διαδικασία εμπλουτισμού παρτίδας, η οποία θα επέτρεπε την κατασκευή του πρώτου όπλου Υψηλά Εμπλουτισμένου Ουρανία μόνον σε έξι μήνες, από την οποία θα απέμενε και αρκετή ποσότητα για να κατασκευαστούν και παράγωγες βόμβες μέσα σε τέσσερις μήνες.