Οι εξώσεις των Ρομά από την Γαλλία, που πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι του 2011 συνιστούν πράξεις αντίθετες με τον Αναθεωρημένο Κοινωνικό Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης, έκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων, κάνοντας παραδεκτή την σχετική καταγγελία του Κέντρου για το Δικαίωμα στη Στέγαση και τις Εξώσεις (COHRE) κατά της Γαλλίας.

Παραδεκτή έγινε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, η καταγγελία που έκανε, κατά της Γαλλίας, το Κέντρο για το Δικαίωμα στη Στέγαση και τις Εξώσεις (COHRE), στην οποία υποστηρίζονταν ότι, οι εξώσεις και οι απελάσεις των τσιγγάνων Ρομά από την Γαλλία, το περασμένο καλοκαίρι, αποτελούν πράξεις αντίθετες, προς τις διατάξεις του Αναθεωρημένου Κοινωνικού Χάρτη.

Η διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση COHRE, υποστήριζε, ακόμη, στην καταγγελία της, ότι οι εν λόγω πράξεις, παραβίασαν το δικαίωμα των Ρομά στη στέγαση και στο δικαίωμα διασφάλισης των δικαιωμάτων τους στην απέλαση, ενώ συνιστούσαν παραβίαση των διατάξεων της Σύμβασης Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για απαγόρευση των διακρίσεων.

Στη σχετική ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι, ύστερα από την παραδοχή της καταγγελίας, η Γαλλία, εμφανίζεται να μην είναι συνεπής προς τις δεσμεύσεις τις οποίες έχει αναλάβει, υπογράφοντας τον Αναθεωρημένο Χάρτη Κοινωνικών Δικαιωμάτων, την 1η Ιουλίου του 1999.'

Οπως δε τονίζεται, η αποδοχή της καταγγελίας της COHRE, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του ΣτΕ, σημαίνει ότι, θα διεξαχθεί μία δημόσια ακρόαση γι' αυτό το ζήτημα και στην συνέχεια θα συνταχθεί μία σχετική έκθεση, η οποία και θα διαβιβασθεί, εντός τετραμήνου, στην Επιτροπή Υπουργών του ΣτΕ.

Η Επιτροπή ενδέχεται, να απευθύνει αυστηρή σύσταση προς την Γαλλία, για να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.