Το Ομάν αναγνώρισε την ανεξαρτησία του Κοσόβου, με αποτέλεσμα ο αριθμός των χωρών που το έχουν αναγνωρίσει να φθάνει τις εβδομήντα πέντε, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών στην Ποντγκόριτσα.

 Το Κόσοβο ανακήρυξε μονομερώς την ανεξαρτησία του τον Φεβρουάριο του 2008 και έχει αναγνωρισθεί από 75 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, και 22 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.