Περισσότερο χρόνο να μειώσουν τα ελλείμματά τους έδωσε η Κομισιόν σε Γαλλία, Ισπανία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία και Σλοβενία.
Πιο αναλυτικά, Ολλανδία και Πορτογαλία έλαβαν παράταση 1 έτους για τη μείωση των δημοσιονομικών τους ελλειμμάτων, ενώ Πολωνία, Γαλλία, Σλοβενία και Ισπανία έλαβαν παράταση 2 ετών για την επίτευξη των δημοσιονομικών τους στόχων.

Όπως προειδοποιεί η Κομισιόν, ειδικά για τη Γαλλία, το Παρίσι πρέπει να προχωρήσει στην υιοθέτηση πρόσθετων μέτρων φέτος, με στόχο να εξισορροπήσει το ασφαλιστικό της σύστημα μέχρι το 2020. Εστιάζοντας στο Βέλγιο, η Ευρωπαϊκή επιτροπή διαμηνύει: Δεν έχει λάβει δράση για τη μείωση του δημοσιονομικού του ελλείμματος. Παράλληλα η Κομισιόν ανακοίνωσε πως Ιταλία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουνία και Ρουμανία βγαίνουν εκτός της διαδικασίας υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος και συγεκριμένα εξαιρούνται από το καθεστώς εντατικής δημοσιονομικής παρακολούθησης.