Στην επανεξέταση της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης του οργανισμού ταχυδρομείων (Romanian Post) προχωρά η αρμόδια επιτροπή της Ρουμανίας, καθώς παρά το αρχικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από 50 δυνητικούς επενδυτές από την Ευρώπη, την Ασία και τις ΗΠΑ, τελικά, καμία εταιρεία ή επενδυτικό σχήμα δεν αγόρασε τα τεύχη του διαγωνισμού, πριν από την λήξη της σχετικής προθεσμίας.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Κοινωνίας της Πληροφορίας της Ρουμανίας (ΚτΠ) υπογραμμίζεται ότι, το στάδιο της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης που σχετίζεται με την απόκτηση του τεύχους διαγωνισμού και την κατάθεση μη δεσμευτικών προσφορών από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, ολοκληρώθηκε, όμως, χωρίς επιτυχία, αφού “κανένας επενδυτής δεν αγόρασε το τεύχος διαγωνισμού εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας”.

Υπό αυτές τις συνθήκες, στη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου θα ληφθεί απόφαση για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης του οργανισμού ταχυδρομείων της Ρουμανίας.