Μετά το «κούρεμα» στην Τράπεζα Κύπρου, οι καταθέσεις του συστήματος παρουσιάζουν μεγάλη μείωση 6,3 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω των απωλειών σε καταθέσεις ξένων, σύμφωνα με σημερινά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ).

Τα στοιχεία αφορούν την Τράπεζα Κύπρου, αλλά όχι του «κουρέματος» των καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας, που έγινε στις 19 Μαϊου.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, τον Απρίλιο του 2013 οι καταθέσεις στο εγχώριο σύστημα μειώθηκαν στα 57,4 δισ. ευρώ, από 63,7 δισ. το Μάρτιο του 2013 και 71,6 δισ. τον Απρίλιο του 2012. Η νέα μείωση στις καταθέσεις τον Απρίλιο, έχει ως αποτέλεσμα η συρρίκνωση των καταθετικών αποθεμάτων των τραπεζών το τετράμηνο να φθάνει τα 12,8 δισ. ευρώ.

Οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 19,9% σε ετήσια βάση, έναντι μείωσης 9,9% το Μάρτιο του 2013 και αύξησης 0,5% τον Απρίλιο του 2012.

Όπως διαφαίνεται από τα στοιχεία, οι καταθέσεις κατοίκων τρίτων χωρών μειώθηκαν κατά 3,1 δισ. ευρώ στα 15,9 δισ., από 19 δισ. το Μάρτιο του 2013 και 21,9 δισ. τον Απρίλιο του 2012.

Οι καταθέσεις των κατοίκων των υπόλοιπων χωρών της ευρωζώνης που περιλαμβάνουν και την Ελλάδα μειώθηκαν στα 3,1 δισ. ευρώ από 3,4 δισ. τον προηγούμενο μήνα και 6,1 δισ. τον περσινό Απρίλιο. Μείωση σημειώθηκε και στις καταθέσεις των κυπρίων που έπεσαν στα 38,3 δισ. ευρώ από 41,3 δισ. το Μάρτιο του 2013 και 43,6 δισ. τον τέταρτο μήνα του 2012.

Τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας πέραν της μείωσης των καταθέσεων, δείχνουν και μείωση των δανείων, εν μέρει λόγω του συμψηφισμού δανείων και καταθέσεων.