Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Βρετανία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για κακή εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης.

Οι Βρυξέλλες προσάπτουν κυρίως στο Λονδίνο ότι στερεί κοινωνικά επιδόματα, κυρίως οικογενειακά επιδόματα, από ορισμένους πολίτες άλλων χωρών μελών της ΕΕ που έχουν εγκατασταθεί στην Βρετανία.

Η Βρετανία υποβάλλει τους ανθρώπους αυτούς σε ένα «τεστ δικαιώματος να διαμένουν» στη χώρα, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να στερούνται πολίτες της ΕΕ ορισμένα επιδόματα κοινωνικής ασφάλισης τα οποία δικαιούνται βάσει των κανονισμών της ΕΕ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η «επαλήθευση του δικαιώματος (των μεταναστών από χώρες της ΕΕ) να διαμένουν» στην Βρετανία συνιστά έναν επιπρόσθετο όρο για την χορήγηση διαφόρων κοινωνικών επιδομάτων, ο οποίος επιβάλλεται μονομερώς από την Βρετανία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η χώρα αυτή να κάνει «μια άδικη διάκριση» απέναντι στους πολίτες άλλων κρατών μελών, επισημαίνει η Επιτροπή.

"Αυτό αντιβαίνει στους κανονισμούς της ΕΕ για την εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίοι απαγορεύουν τις άμεσες και έμμεσες διακρίσεις στο θέμα της πρόσβασης στα επιδόματα κοινωνικής ασφάλισης», υπογραμμίζουν οι Βρυξέλλες.

Η απόφαση αυτή της Επιτροπής λαμβάνεται την ώρα που η Βρετανία, υποστηριζόμενη από την Γερμανία, την Ολλανδία και την Αυστρία, ζήτησε πρόσφατα από τις ευρωπαϊκές αρχές την σκλήρυνση του αγώνα για την καταπολέμηση της απάτης στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης από μετανάστες στους κόλπους της ΕΕ.

Οι υπουργοί Εσωτερικών της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Βρετανίας και της Ολλανδίας ζήτησαν τον περασμένο μήνα από την ιρλανδική προεδρία της ΕΕ να αποφασιστεί η επιβολή μιας ταξιδιωτικής απαγόρευσης στους πολίτες της ΕΕ, οι οποίοι χαίρουν της ελευθερίας στις μετακινήσεις, αν αυτοί έχουν διαπράξει μια απάτη στα κοινωνικά επιδόματα.

Οι τέσσερις υπουργοί ζήτησαν εξάλλου να συζητηθεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία που ρυθμίζει την ελευθερία στις μετακινήσεις κατά το προσεχές ευρωπαϊκό συμβούλιο για την Δικαιοσύνη και τις Εσωτερικές Υποθέσεις τον Ιούνιο.