Ιδιαίτερα αρνητικές είναι οι προβλέψεις του ιταλικού συνδικάτου Cgil, σχετικά με το οικονομικό μέλλον της χώρας και τις δυνατότητες πραγματικής ανάκαμψης μετά την πάροδο της κρίσης.    
Σύμφωνα με το Cgil, η Ιταλία θα χρειασθεί εξήντα τρία χρόνια για να μπορέσει να επιστρέψει η απασχόλησή της, στα επίπεδα του 2007. Για την επιστροφή του ΑΕΠ στα επίπεδα προ κρίσεως , σύμφωνα με το ιταλικό συνδικάτο, θα απαιτηθούν δεκατρία χρόνια.  

«Από το 2008, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας μειώνεται κατά 1,1% κάθε έτος», υπογραμμίζει η μελέτη, ενώ οι θέσεις εργασίας, τα τελευταία έξι χρόνια, μειώθηκαν κατά 1,5 εκατομμύρια μονάδες.  

Οι οικονομικές επενδύσεις, παράλληλα, από το 2007, συρρικνώνονται κατά 3,6 ποσοστιαίες μονάδες κάθε δώδεκα μήνες. Όσο για την οικονομική ανάπτυξη, η τροχοπέδη που μπήκε από την κρίση, σύμφωνα με την Cgil, κόστισε, έως τώρα, 276 δισεκατομμύρια ευρώ στην ιταλική οικονομία.
   
«Χρειάζεται άμεση αλλαγή στρατηγικής: πρέπει να ξεκινήσουμε από την δημιουργία θέσεων εργασίας, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην οικονομική ανάπτυξη», αναφέρει, τέλος, η μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση της Ιταλίας.