Ο Κύπριος υπουργός Δικαιοσύνης, Ιωνάς Νικολάου, δήλωσε ότι το διάταγμα παγκόσμιας εμβέλειας, την έκδοση του οποίου πέτυχε η διαχειρίστρια της Λαϊκής Τράπεζας κατ' εντολή της Κεντρικής Τράπεζας, μπορεί να εκτελεστεί και στο εξωτερικό.
Όπως είπε, -σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο- υπάρχει διαδικασία, σύμφωνα με την οποία μπορεί να αποσταλεί το σχετικό διάταγμα στις αρχές έκαστου κράτους όπου υφίσταται σχετική διαδικασία με βάση την οποία μπορεί να εκτελεστεί το διάταγμα.

Με το διάταγμα, που εκδόθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας «παγώνουν» τα περιουσιακά στοιχεία των Ανδρέα Βγενόπουλου, Ευθύμιου Μπουλούτα, Κυριάκου Μάγειρα και της Marfin Investment Group Holdings μέχρι να εκδικαστεί εναντίον τους απαίτηση για αποζημιώσεις για την κατάσταση στην οποία περιήλθε η Λαϊκή Τράπεζα.

Το διάταγμα στρέφεται και εναντίον άλλων οκτώ πρώην στελεχών και διοικητικών συμβούλων της Λαϊκής Τράπεζας. Σύμφωνα με τον κ. Νικολάου το διάταγμα θα οριστικοποιηθεί και θα προχωρήσει η εφαρμογή του, όταν το Δικαστήριο ακούσει και την άλλη πλευρά, στις 11 Ιουνίου.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε ακόμη ότι το Δικαστήριο μπορεί να προχωρήσει, χωρίς την παρουσία ή την παράθεση των απόψεων της πλευράς των στελεχών της Λαϊκής Τράπεζας, αφού προηγουμένως, βεβαιωθεί ότι έχει γίνει επίδοση της αίτησης, όπως προνοείται στους κανονισμούς.