Το Συνταγματικό Συμβούλιο ανακοίνωσε σήμερα ότι επικύρωσε τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, η οποία υιοθετήθηκε οριστικά από το γαλλικό κοινοβούλιο στις 27 Οκτωβρίου.

Στο Συνταγματικό Συμβούλιο προσέφυγε η σοσιαλιστική αντιπολίτευση στις 2 Νοεμβρίου υποστηρίζοντας κυρίως ότι η μεταρρύθμιση αυτή "προσβάλλει την αρχή της ισότητας".

Το Συνταγματικό Συμβούλιο απεφάνθη σήμερα υπέρ τριών σημείων που αμφισβητούσαν οι Σοσιαλιστές, ανοίγοντας το δρόμο για τη δημοσίευση του νόμου εντός 15 ημερών.

Η μεταρρύθμιση προβλέπει κυρίως την αύξηση του κατώτερου ορίου της ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 60 χρόνια στα 62.