Στη σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων για την καταπολέμηση της "γκρίζας" οικονομίας και την εξάλειψη των φαινομένων που οδηγούν σε τέτοιες πρακτικές, προχώρησε η αρμόδια Επιτροπή, έπειτα από την τελευταία συνεδρίασή της, παρουσία του προέδρου της, υπουργού Οικονομικών του Μαυροβουνίου Ράντογιε Ζούγκιτς.

   Σε ανακοίνωση της κυβέρνησης υπογραμμίζεται πως στο επίκεντρο της συνεδρίασης τέθηκε η πορεία υλοποίησης των κυβερνητικών μέτρων που εντάσσονται στο Σχέδιο Δράσης καταπολέμησης της "γκρίζας" οικονομίας.

   Έμφαση δόθηκε στα θέματα που σχετίζονται με την υποχρέωση χρήσης φορολογικών ταμειακών μηχανών και εξεύρεσης τρόπων επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν από όσους δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και δεν χρησιμοποιούν ταμειακές μηχανές.

   Εξάλλου, στη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής τονίσθηκε η ανάγκη περαιτέρω επανεκπαίδευσης των επιθεωρητών του τμήματος δίωξης οικονομικού εγκλήματος, με στόχο την βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους στις δράσεις καταπολέμησης της "γκρίζας" οικονομίας.

   Με στόχο να εμπλακούν ενεργά οι πολίτες στην προσπάθεια καταπολέμησης της παραοικονομίας, στη συνεδρίαση της Επιτροπής, συζητήθηκε, επίσης, η σύσταση μιας ειδικής ομάδας που θα συντονίσει δράσεις του υπουργείου Οικονομικών για την ενημέρωση των πολιτών και την κινητοποίησή τους για την αντιμετώπιση της "γκρίζας" οικονομίας.

   Τα μέλη της Επιτροπής επανέλαβαν την ανάγκη υιοθέτησης του σχεδίου νόμου για την αποτροπή κάθε παράνομης επιχειρηματικής δραστηριότητας, που, προς το παρόν, βρίσκεται στο στάδιο συζήτησης στη Βουλή. Το σχέδιο νόμου προβλέπει, μεταξύ άλλων, τον περιορισμό της παραοικονομίας με δράσεις που θα δημιουργήσουν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά.