Πρόγραμμα δράσεων που στοχεύει στη μείωση της γραφειοκρατίας κατά 25% και στην εξοικονόμηση πόρων 360 εκατ. ευρώ ανά έτος, παρουσίασε ο υπουργός Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης της Σλοβενίας Γκρέγκορ Βίραντ, στους εκπροσώπους του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου της χώρας (GZS).

Ο κ. Βίραντ δήλωσε ότι περισσότερα από 200 μέτρα για την αντιμετώπιση των γραφειοκρατικών εμποδίων εφαρμόστηκαν την περίοδο 2009 - 2012 και επιπλέον 160 μέτρα βρίσκονται ήδη σε φάση εφαρμογής και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2013.

Όπως είπε, οι δράσεις μείωσης της γραφειοκρατίας σχετίζονται κυρίως με την απλοποίηση των διαδικασιών είσπραξης φόρων, πρόσληψης προσωπικού και πρόσβασης στην αγορά.

Ο  σλοβένος υπουργός ανακοίνωσε επίσης τη σύσταση ενός συμβουλίου που θα αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο των υπουργείων Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης και θα βοηθήσει στην καλύτερη συνεργασία τους για την υλοποίηση των μέτρων μείωσης της γραφειοκρατίας.

Σ' αυτό το πλαίσιο -πρόσθεσε ο κ. Βίραντ- τον Σεπτέμβριο αναμένεται να είναι έτοιμη μία νέα ιστοσελίδα η οποία θα δίνει συμβουλές και πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες για το φορολογικό και επιχειρηματικό περιβάλλον και οδηγίες για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.