Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην ΠΓΔΜ ανήλθαν το πρώτο τρίμηνο του 2013 μόλις στα 53 εκατ.ευρώ, μειωμένες κατά 34% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας. 

Το ύψος των άμεσων ξένων επενδύσεων το πρώτο τρίμηνο του 2012 είχε διαμορφωθεί στα 80 εκατ. ευρώ το πρώτο. 

Συνολικά, οι άμεσες ξένες επενδύσεις το 2012 διαμορφώθηκαν στα μόλις 105 εκατ.ευρώ, κατά πολύ χαμηλότερες σε σχέση με προηγούμενες χρονιές (το 2011 είχαν φθάσει στα 336 εκατ. ευρώ, ενώ το 2010 είχαν ανέλθει στα 160 εκατ. ευρώ). 

Η Κεντρική Τράπεζα της ΠΓΔΜ έχει ισχυριστεί ότι το χαμηλό ύψος των άμεσων ξένων επενδύσεων το 2012 οφείλεται, κυρίως, στον επαναπατρισμό των κεφαλαίων από τις ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΠΓΔΜ προς τις μητρικές τους. 

Ακόμη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της ΠΓΔΜ, τα συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας διαμορφώθηκαν τον Απρίλιο του 2013 στα 2,145 δισ.ευρώ.