Αύξηση 0,7% παρουσίασε το ΑΕΠ της Ρουμανίας το πρώτο τρίμηνο του 2013, σε σχέση με το προηγούμενο, σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκτίμηση της στατιστικής υπηρεσίας της χώρας.

Όσον αφορά στην εκτίμηση για την ετήσια αύξηση του ΑΕΠ το εν λόγω τρίμηνο, αυτή αναθεωρήθηκε κατά 0,1% σε 2,2%.

Τον Μάιο, η στατιστική υπηρεσία προέβλεπε αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,5% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2012 και κατά 2,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2012.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η αναθεώρηση προς τα πάνω των στοιχείων για την ανάπτυξη του πρώτου τριμήνου οφείλεται στη θετική πορεία των κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας, με εξαίρεση τους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας.

Πηγές: ΑΜΠΕ, Agerpres