Στις ευρωεκλογές του 2014 δώδεκα κράτη μέλη της ΕΕ θα χάσουν το καθένα από μία έδρα ενώ κανένα δεν θα κερδίσει επιπλέον έδρα, σύμφωνα με το σχέδιο απόφασης που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Τετάρτη. 

Οι μειώσεις αυτές είναι αναγκαίες προκειμένου να συμμορφωθεί το ΕΚ με το όριο των 751 εδρών που ορίζει η Συνθήκη της Λισαβόνας αλλά και να δημιουργηθεί  χώρος για τους ευρωβουλευτές της Κροατίας.

Το σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο με 574 ψήφους υπέρ, 71 κατά και 39 αποχές, αφήνει αμετάβλητη την ανακατανομή των εδρών μεταξύ των κρατών μελών έτσι όπως αυτή προτάθηκε από τους ευρωβουλευτές στις 13 Μαρτίου 2013. Μετά και την έγκριση του Κοινοβουλίου, το κείμενο μένει ακόμη να εγκριθεί και επισήμως από όλους τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στη σύνοδο κορυφής στις 27 - 28 Ιουνίου.

Η προτεινόμενη λύση σημαίνει ότι δώδεκα κράτη μέλη θα χάσουν από μία έδρα στις επόμενες ευρωεκλογές του 2014. Πρόκειται για την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Τσεχία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιρλα​νδία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία. Οι υπόλοιπες τρεις έδρες που θα χαθούν θα προέλθουν από τη Γερμανία, το μερίδιο της οποίας πρέπει να μειωθεί από 99 έδρες σε 96, το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο από τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Η λύση αυτή αποφεύγει την πραγματοποίηση μιας «δραματικής ανακατανομής των εδρών η οποία θα οδηγούσε σε μεγάλες απώλειες για τα μεσαία και μικρά κράτη μέλη και τεράστιες αυξήσεις για τα μεγαλύτερα».