Η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο αναμένεται να γίνει η Ινδία μετά το 2028 εκτιμούν τα Ηνωμένα Έθνη. Συγκεκριμένα εκτιμάται θα ξεπεράσει την Κίνα, αφού θα καταγράψει περισσότερους από 1,4 δις κατοίκους.

Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν επίσης ότι ο πληθυσμός σε ολόκληρο τον κόσμο θα φτάσει τα 9,6 δις, 2,4 δις περισσότερα από τον σημερινό πληθυσμό του πλανήτη.

Εκτιμάται ακόμα ότι η αύξηση του πληθυσμού θα παρατηρηθεί- εκτός από την Ινδία- και στις αναπτυσσόμενες χώρες της Αφρικής.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Οργανισμού, οι 49 λιγότερο αναπτυγμένες χώρες θα διπλασιαστούν σε μέγεθος από 900 εκατομμύρια σε 1,8 δις μέχρι το 2050