Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης καταδίκασε για άλλη μια φορά την Τουρκία για παραβίαση του δικαιώματος πολιτών σε διαδηλώσεις.

Εκδικάζοντας την προσφυγή εννέα κούρδων οι οποίοι συνελήφθησαν, καταδικάστηκαν και φυλακίσθηκαν από τις τουρκικές αρχές επειδή συμμετείχαν σε διαδήλωση συμπαράστασης προς τον ηγέτη του ΡΚΚ την περίοδο της σύλληψης του (14η-20ή Φεβρουαρίου 2005), το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Τουρκία, για παραβίαση του δικαιώματος του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι.

Υποχρέωσε την Τουρκία να καταβάλλει από 7.500 ευρώ αποζημίωση στον καθένα από τους προσφεύγοντες και να πληρώσει και 2.000 ευρώ για δικαστικά έξοδα και δαπάνες.