Σε συμφωνία αναφορικά με τις μειώσεις μισθών και επιδομάτων του συνόλου των υπαλλήλων του συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου ανακοίνωσαν ότι έχουν καταλήξει το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου και η Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ).

Οι μισθολογικές μειώσεις είναι κλιμακωτές και φτάνουν μέχρι και το 30%, ενώ τα επιδόματα καταργούνται ή μειώνονται στο 50%.

Όσον αφορά το σχέδιο εθελουσίας αφυπηρέτησης οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται, καταλήγει η ανακοίνωση.