Σε ισχύ τίθεται από την Πέμπτη η νέα δέσμη μέτρων που αποφασίστηκε από το Συμβούλιο και την Ευρωβουλή για τη λειτουργία των οίκων αξιολόγησης.

Η νέα νομοθεσία, που συμφωνήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι οίκοι θα αξιολογούν το δημόσιο χρέος, αλλά και την οικονομική κατάσταση ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Οι οίκοι θα λειτουργούν εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, δεν θα αιφνιδιάζουν τις αγορές, θα είναι υπεύθυνοι και θα αιτιολογούν πλήρως τις αξιολογήσεις, ενώ στους παραβάτες θα επιβάλλονται κυρώσεις, που θα φτάνουν μέχρι και την αφαίρεση της άδειάς τους.

Πρόκειται για το τρίτο «πακέτο» νομοθετικών μέτρων που τίθεται σε ισχύ σε κοινοτικό επίπεδο τα τελευταία τρία χρόνια, μετά τις πιέσεις της Ευρωβουλής, αλλά και των χωρών του Νότου που έχουν πληγεί από τις αιφνιδιαστικές και σε πολλές περιπτώσεις άδικες αξιολογήσεις.

Μάλιστα, η Κομισιόν αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο, ανάλογα με τις εξελίξεις, για λήψη και άλλων μέτρων στο μέλλον. Επίσης, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016 θα υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο και την Ευρωβουλή σχετικά με την ανάγκη σύστασης ευρωπαϊκού οίκου αξιολόγησης του δημόσιου χρέους ή ακόμη και τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού ιδρύματος, το οποίο θα επιφορτιστεί με όλες τις άλλες αξιολογήσεις, εκτός δημόσιου χρέους.