Πάνω από μία στις τέσσερις  επιχειρήσεις υπήρξαν θύματα τουλάχιστον μιας επίθεσης στον κυβερνοχώρο κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους.


Τα στοιχεία προκύπτουν από έρευνα της Deloitte με τίτλο «Οι τάσεις στην Τεχνολογία» που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.749 επαγγελματιών του κλάδου της τεχνολογίας. 

Πιο συγκεκριμένα, το 9% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η εταιρεία τους υπέστη πολλαπλές παραβιάσεις, ενώ σε ποσοστό 17% δεν ήταν καν βέβαιοι για την ικανότητα της εταιρείας τους να εντοπίσει τέτοιου είδους επιθέσεις.

Ο χρόνος εντοπισμού και αντιμετώπισης παραβάσεων ποικίλει, αφήνοντας αρκετό περιθώριο βελτίωσης. Σχεδόν οι μισοί (48%) από τους συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι εταιρείες τους εντόπισαν τις απειλές επίθεσης μέσα σε λίγες ώρες ενώ, περίπου ένας στους πέντε (21%) ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία του χρειάστηκε μια βδομάδα και σχεδόν ένας στους δέκα (9%) ότι ξεπέρασε τη μία εβδομάδα.

Άνθρωποι, διαδικασίες και τεχνολογία είναι όλα εξίσου σημαντικά για τα προγράμματα αντιμετώπισης κυβερνο-επιθέσεων.

Στην ερώτηση ποια χαρακτηριστικά θεωρούν πιο σημαντικά στα προγράμματα αντιμετώπισης κυβερνο-επιθέσεων, οι συμμετέχοντες απάντησαν τα εξής: υποδομές και τεχνολογία (28%), εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό - κατάλληλες δεξιότητες (26%), αποτελεσματικές λειτουργικές διαδικασίες (24%) και επαρκείς πόροι - χρηματοδότηση (22%).

Σε συμφωνία με τα παραπάνω στοιχεία έρχονται οι απαντήσεις των ερωτηθέντων, όπου περισσότεροι από τους μισούς (55%) δήλωσαν ότι οι εταιρείες τους επενδύουν πολύ περισσότερο αρχικά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και έπειτα στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας (23%).