Συνολικά, 3 εκατ. 100 χιλιάδες πολίτες, δηλαδή το 41,2% του πληθυσμού στη Βουλγαρία, συμπλήρωσαν την ηλεκτρονική φόρμα απογραφής, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της χώρας.

Οι περισσότεροι Βούλγαροι που προτίμησαν την απογραφή στο Διαδίκτυο είναι ηλικίας 30 μέχρι 39 ετών και το 91% από αυτούς κατοικούν στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η απογραφή του πληθυσμού ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου με τις επισκέψεις των υπαλλήλων της Στατιστικής Υπηρεσίας στα σπίτια.