Πρωτόκολλο για την τροποποίηση -προς το καλύτερο- της Σύμβασης Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών υπέγραψαν είκοσι χώρες- μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ανάμεσα στις χώρες που δεν το υπέγραψαν ακόμη είναι η Ελλάδα και η Τουρκία. Το εν λόγω Πρωτόκολλο, που θα πρέπει να υπογραφεί και από τις 47 χώρες-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης για να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ, αφορά τις μεταρρυθμίσεις που αποφασίσθηκαν να γίνουν στην νομολογία του ΕΔΑΔ, προκειμένου να επιτευχθεί, τόσον η αποσυμφόρηση του από το πλήθος των μη παραδεκτών προσφυγών που το έχουν κατακλύσει όσον και η αποδοτικότερη λειτουργία του.

Με το Πρωτόκολλο εισάγεται στο προοίμιο της Σύμβασης Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ρητή αναφορά στην αρχή της επικουρικότητας μεταξύ των 47 κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενώ, ανάμεσα στις άλλες αλλαγές που προβλέπει, περιλαμβάνεται και η μείωση του χρόνου υποβολής προσφυγής στο Δικαστήριο, στους τέσσερις από έξη μήνες που ήταν μέχρι σήμερα, μετά την εξάντληση των ένδικων μεσων στην πατρίδα των ενδιαφερομένων.

Το Πρωτόκολλο 15 υπεγράφη κατά την τελετή σήμερα από την Αρμενία, Ανδόρα, Κύπρο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σαν Μαρίνο, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο ενώ αύριο θα υπογραφεί και από την Αυστρία και την Σουηδία.