Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Σαλί Μπερίσα, προήδρευσε συνεδρίασης της Task Force για τις ιδιωτικοποιήσεις, κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτησε το ενδεχόμενο ιδιωτικοποίησης μετοχών κρατικής περιουσίας σε στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεις, άλλες επιχειρήσεις, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και σε δημόσιες εγκαταστάσεις που προορίζονται για ιδιωτικοποίηση, με την εξαίρεση των μεγάλων υδροηλεκτρικών φραγμάτων, των σχολείων, των νοσοκομείων, των δημόσιων κτιρίων και γραφείων.

Ο πρωθυπουργός Μπερίσα τόνισε ότι υπάρχουν 1.280 επιχειρήσεις και δημόσιες εγκαταστάσεις που μπορούν να ιδιωτικοποιηθούν στην Αλβανία και προέτρεψε τα μέλη της Task Force να κινητοποιήσουν όλες τις δυνατότητες και τους ανθρωπίνους πόρους που διαθέτουν για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία εντός του τρέχοντος έτους.