Πραγματοποιήθηκε η επανασύνδεση της μονάδας 2 του πυρηνικού σταθμού Τσερναβόντα έπειτα από την επιδιόρθωση του πόρου που προκάλεσε μια μικρή διαρροή βαρέος ύδατος στο κτίριο του αντιδραστήρα.

Η Nuclearelectrica τονίζει, στην ανακοίνωσή της, ότι, όλα τα συστήματα λειτουργούν κανονικά. Η επανασύνδεση της μονάδας έγινε υπό την εποπτεία του αρμόδιου προσωπικού και στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας τήρησης των πρότυπων ασφάλειας.

Η μονάδα 2 του πυρηνικού σταθμού έκλεισε την περασμένη Τρίτη (2 Ιουλίου) για τη διεξαγωγή ελέγχου, διότι διαπιστώθηκαν ορισμένες μικρές διαρροές βαρέος ύδατος στο κτίριο του αντιδραστήρα, στη διάρκεια του τακτικού ελέγχου.