Η Ένωση Οινοπαραγωγών από την ΠΓΔΜ (συμμετέχουν σε αυτήν εννέα οινοποιία της χώρας) θα εξάγει κρασιά προς χώρες της Ε.Ε. με ονομασία προέλευσης «Παραβαρδάριος Οίνος».  Η ονομασία προέλευσης παρουσιάστηκε σήμερα στα Σκόπια και το προσεχές διάστημα θα κατοχυρωθεί στο σχετικό μητρώο της χώρας.

Μέχρι πρόσφατα, οι οινοπαραγωγοί της ΠΓΔΜ επιχειρούσαν να εξάγουν τα κρασιά τους σε χώρες της Ε.Ε. χρησιμοποιώντας ως ονομασία προέλευσης τον όρο «Μακεδονικός Οίνος», γεγονός που προκαλούσε αντιδράσεις από την ελληνική πλευρά, καθώς η συγκεκριμένη γεωγραφική ένδειξη έχει κατοχυρωθεί από την Ελλάδα και επιτρέπεται να την φέρουν οίνοι που προέρχονται από το γεωγραφικό διαμέρισμα της Μακεδονίας στην Ελλάδα.

Το προηγούμενο διάστημα, αλυσίδες πολυκαταστημάτων σε χώρες της Ε.Ε (κυρίως στη Γερμανία) είχαν διακόψει τις πωλήσεις του οίνου από την ΠΓΔΜ με την ονομασία «μακεδονικός», μετά από σχετικές καταγγελίες των ελληνικών αρχών.

Οι οινοπαραγωγοί της ΠΓΔΜ είχαν αναφέρει ότι για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα και να μην υποστούν σημαντικότερες απώλειες πρέπει να αναζητήσουν διαφορετική ονομασία προέλευσης.